Usluge


BIZZRIDE FLEET MANAGEMENT

Usluga koja je namjenjena poslovnim korisnicima, optimizacija i smanjenje troškova voznog parka počevši od financiranja vozila i brige o vozilima kroz cijelo razdoblje korištenja fleet management usluge. Nositelj leasing Ugovora je klijent koji sklapa Ugovor o operativnom leasingu s lasing kućom koju BizzRide preporuča ili koju stranka sama odabere uz jednokratan trošak obrade Ugovora o leasingu. U ovoj varijanti izrazito je niska mjesečna rata zbog unaprijed dogovorenog ostatka vrijednosti vozila ovisno o broju prijeđenih kilometara i starosti automobila. Vlasnik vozila je leasing kuća a korisnik vozila je klijent.

Sukladno željama i potrebama klijenta FM usluga može uključivati:

 

Servis - redovno servisiranje vozila u ovlaštenim servisima prema servisnim intervalima proizvođača na ugovorenu kilometražu

Održavanje - izvanredno održavanje koje je potrebno obaviti u skladu s normalnim trošenjem vozila i dijelova, uključujući sve nadopune fluida za ugovorenu kilometražu

Pneumatici - dodatni ljetni i zimski pneumatici sukladno ugovorenoj kilometraži,

servis (balansiranje, montaža) te sezonsko skladištenje pneumatika

„Door to door“ usluga - usluga uključuje preuzimanje vozila od korisnika, prijevoz vozila do servisa te povratak vozila na dogovorenu lokaciju

Switch Ride - Usluga zamjenskog vozila za vrijeme redovnih servisa.

Extra switch Ride - usluga zamjenskog vozila za vrijeme servisnih popravaka kod kojih je potrebno vozilo zadržati u servisu u vremenu duljem od 24 sata, bez dodatnih troškova za korisnika usluge

Asistenciju i pomoć na cesti "24/7/365" za sve situacije (kvarovi u ili izvan garancije proizvođača, greška korisnika, prometna nezgoda i dr.) ili alternativni prijevoz

Call centar i help desk - podrška za korisnike "24/7/365" - RIDE asistencija,

pozivni broj +385 (1) 6295 321.

Consulting - savjetodavne usluge i administrativni servis.

Tehnički pregled i registraciju vozila

Porez na cestovno motorna vozila

HRT pristojba

GPS praćenje vozila/tracking

 

Servis i održavanje:

Usluga ''servis'' obuhvaća redovno održavanje propisano servisnim planom proizvođača za određeno vozilo.

Usluga ''održavanje'' obuhvaća sve izvanredne servise, popravak vozila, zamjenu dotrajalih / oštećenih dijelova za koje proizvođač u planu održavanja vozila nije definirao termin zamjene koji prvenstveno ovise o individualnom korištenju vozila i uvjetima vožnje (npr. Kočione obloge, kočioni diskovi, metlice brisača i dr.)

U slučaj u ugovaranja predmetne usluge, korisnik nema nikakvih dodatnih / skrivenih troškova po osnovi održavanja vozila kroz ugovoreni period i kilometražu.

 

Pneumatici

Usluga obuhvaća troškove nabave, zamjene, balansiranja te montiranja ljetnih i zimskih pneumatika prema ugovorenom periodu i kilometraži.

Također je uključena usluga hotela za gume koje se ne koriste u određenoj sezoni te ekološko zbrinjavanje neupotrebljivih guma.

RIDE garantira za ispravnost pneumatika kroz kompletan ugovoreni period korištenja.

 

„Door to door“

Usluga ALL INCLUSIVE "Door to door" Vam omogućava da se bezbrižno možete posvetiti vlastitim obavezama a brigu o vozilu u potpunosti prepustiti nama, što znači kada dođe vrijeme obaveza koje svako vozilo zahtjeva kroz kompletan ugovoreni period i kilometražu a to su:

 • registracije
 • sezonska izmjene pneumatika
 • redovne servise
 • izvanredne servise

Usluga uključuje preuzimanje vozilo od klijenta, prijevoz do servisa te povratak na prethodno dogovorenu lokaciju kako Vi ne bi morali gubiti Vaše dragocjeno vrijeme.

 

Switch Ride

Usluga uključuje zamjensko vozilo za vrijeme redovnih servisa.

 

Extra switch Ride

Usluga uključuje zamjensko vozilo za vrijeme servisnih popravaka kod kojih je potrebno vozilo zadržati u servisu u vremenu duljem od 24 sata, kao i limarsko lakirerskih popravaka, bez dodatnih troškova za korisnika usluge.

 

Asistencija

Usluga uključuje 24-satnu pomoć na području cijele Europe za našeg klijenta u slučaju:

 • bilo kakvog kvara u garantnom periodu
 • bilo kakvog kvara izvan garantnog perioda
 • prometne nezgode s vozilom

Klijent poziva Call centar na telefon +385 (0) 1 6295 321 gdje uz 24-satno dežurstvo 365 dana u godini savjetnik asistencije zaprima poziv i poduzima potrebne aktivnosti kako bi osigurao prijevoz (vuču) vozila u najbliži servis, a klijentu osigurao zamjensko vozilo s ciljem nastavka putovanja ili pak poduzeo druge aktivnosti koje imaju za cilj zadovoljstvo klijenta.

 

Call centar i help desk

Korisnici usluge RideCar upravljanja voznim parkom imaju potpunu uslugu i brigu na jednom mjestu, u bilo kojem trenutku i gdje god se nalazili na način da u slučaju potrebe za vučom oštećenog vozila vučno vozilo u najkraćem roku dolazi na mjesto nezgode, odmah dovozi zamjensko vozilo te ga ustupa klijentu na korištenje kako bi mogao nastaviti put. Oštećeno vozilo se zbrinjava i s vučnim vozilom odvozi u najbliži ovlašteni servis na popravak bez dodatnih troškova za kupca.

 

Consulting

Aktivna kontrola voznog parka od strane stručnih djelatnika RideCar-a i temeljem evidentiranog stanja prijeđenih kilometara, prema kupcu se predlažu mjere racionalizacije troškova voznog parka (reprogram Ugovora o leasingu s ciljem prilagodbe troškova stvarnoj potrebi i dinamici korištenja vozila, prijedlog rotacije vozila između zaposlenika jednake organizacijske razine) i dr.

 

Financiranje vozila u ''fleet managementu''

Ponude se sastoje  od operativnog leasinga s realno definiranim ostatkom vrijednosti nakon ugovorenih perioda korištenja vozila, bez potrebe za plaćanjem početnog predujma naknade (učešća), s ciljano prijeđenom kilometražom koja se definira s klijentom. Kalkulacija ponude osigurava mogućnost prilagodbe ukupne strukture nabave stvarnim potrebama pojedinih korisnika, odnosno prilagodbe troškova voznog parka stvarnim potrebama korištenja vozila.

Ponude financiranja Vaših vozila izrađujemo u suradnji sa renomiranim leasing kućama.

 

Ponuda osiguranja

Polazna osnova za kalkulaciju troškova obveznog osiguranja temelji se na flotnom popustu i vrijedi za prvu godini osiguranja, a za drugu i svaku slijedeću godinu financiranja ovisi o tehničkom rezultatu prethodne godine, te je kao takva podložna promjeni.

Ponuda osiguranja izrađuje se po posebnim uvjetima u suradnji sa renomiranim osiguravajućim kućama.

Obvezno autoosiguranje:

 • U ponudama RideCar možemo uključiti obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti za različita registarska područja (Zagreb, Daruvar, Split, Dubrovnik i dr.)
 • Premija za policu AO daje se po flotnom popustu vrijedi za prvu godinu financiranja.
 • Za drugu i svaku slijedeću godinu financiranja ovisi o tehničkom rezultatu prethodne godine
 • (omjer isplaćenih i rezerviranih iznosa za štete u odnosu na naplaćenu premiju posklopljenim policama) te je kao takav podložan promjeni
 • Obvezno osiguranje za štete prema trećim osobama
 • U premiju je uključena i premija osiguranja od nezgode za vozača i putnike u vozilu na svoteod 40.000,00 kn za slučaj smrti te 80.000,00 kn za slučaj trajnog invaliditeta

Kasko osiguranje:

 • Također u ponudu možemo uključiti ponudu premije kasko osiguranja koja će biti izračunata na bazi kupnje određene količine vozila
 • Premija kasko osiguranja izračunava se po flotnoj stopi za prvu godinu.
 • Za drugu i svaku slijedeću godinu financiranja ovisi o tehničkom rezultatu prethodne godine(omjer isplaćenih i rezerviranih iznosa za štete u odnosu na naplaćenu premiju po sklopljenim policama) te je kao takav podložan promjeni polica automobilskog kaska osigurava dvije štete po uvjetima osiguratelja na vozilu bez uračunavanja franšize u trećoj i svakoj slijedećoj šteti primjenjuje se malus prema flotnom cjeniku osiguratelja
 • franšiza u slučaju krađe 0%
 • osiguranje od rizika krađe na teritoriju cijele Europe
 • osiguranjem su pokrivene i štete koje prouzroči vozač pod utjecajem alkohola za koje osiguratelj pridržava pravo regresa prema vozaču u punom iznosu štete

BIZZ RIDE upravljane voznim parkom

Namjenjen je poslovnim korisnicima koji žele potpunu brigu i skrb o njihovom  već postojećem voznom parku prepustiti Bizz Ride-u (brigu o servisima i sezonskoj izmjeni pneumatika, odvoz i dovoz vozila na servis, tehnički pregled i produljenje registracije, kontrola računa za izvanredne popravke na vozilima ili izmjene dijelova, savjetovanje itd...), praćenje kilometraže, analiza voznog parka i sl.


BIZZ RIDE dugoročni najam vozila

Namjenjen je poslovnim korisnicima kao i fizičkim osobama s obzirom da stranka može birati odmah dostupna vozila iz postojeće flote Ride car-a.

Klijent potpisuje Ugovor o dugoročnom najmu vozila sa Ride car d.o.o., bez ovjere Ugovora kod javnog bilježnika te bez jednokratnog troška obrade Ugovora i bez troškova prijevremenog raskida Ugovora.


BIZZ RIDE poslovni podnajam vozila

Namjenjen je poslovnim korisnicima posebno zato što tvrtkama s velikim voznim parkom ne narušava njihovu bilancu tj. kreditnu sposobnost tvrtke, a ujedno žele sami odabrati vozila i opremu istih, te imati sve usluge uključene u jednu mjesečnu ratu najma. Klijent potpisuje Ugovor o poslovnom podnajmu samo sa Ride car d.o.o. uz sredstvo osiguranja i jednokratni trošak obrade Ugovora, ali bez ovjere Ugovora kod javnog bilježnika.