Oporezivanje osobnih automobila u 2018. godini

Oporezivanje osobnih automobila u 2018. godini

Od 01.01.2018. nastupile su promjene u oporezivanju osobnih automobila koje poduzetnici nabavljaju za potrebe poslovanja. Ponovno imate pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave osobnog automobila. Porezno priznati troškovi osobnih automobila smanjili su se u odnosu na prijašnje. Daljnja prodaja osobnih automobila postaje oporeziva PDV-om. Da li je uvođenje pretporeza dobra vijest? Pročitajte u nastavku.

 

PDV i odbitak pretporeza kod nabave osobnog automobila

Od 01.01.2018. dopušten je odbitak pretporeza u visini 50% PDV-a. Napominjemo da pravo na odbitak pretporeza imaju isključivo obveznici PDV-a.

U tekstu ćemo zanemariti specifične situacije kada je odbitak pretporeza dopušten (npr. nabava vozila od strane leasing ili rent’a car društava za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti) jer se taj dio propisa u pravilu nije promijenio.

Dajemo usporedni primjer: nabavlja se automobil ukupne vrijednosti 125.000 kn, od čega je PDV=25.000 kn, a neto vrijednost 100.000 kn.

Prije 01.03.2012.g., prilikom nabave vozila imali biste pravo odbiti pretporez od 17.500 kn (25.000 x 70%), pa je poduzetnika automobil zapravo koštao 107.500 kn (125.000 – 17.500).

Od 01.03.2012.-31.12.2017.g. nema prava na odbitak pretporeza pa Vas automobil košta cijelih 125.000 kn.

Nakon 01.01.2018.g. imate pravo na odbitak 12.500 kn pretporeza (25.000 x 50%) pa će Vas automobil iz primjera koštati 112.500 kn (125.000 – 12.500).

Isti princip se primjenjuje i na troškove povezane sa korištenjem osobnog vozila: goriva, održavanja, registracije i najma vozila (uključuje i operativni leasing).

Pretporez će se prema opisanom principu odbijati prilikom nabave automobila do 400.000,00 kn  nabavne vrijednosti (uključen PDV), kao što je to i prije bilo propisano. Ukoliko vrijednost automobila prelazi navedeni iznos, pretporez se smije odbijati isključivo na vrijednost vozila do 400.000 kn.

Primjer: Automobil košta 550.000 kn, od čega je PDV = 110.000 kn, a neto vrijednost preostalih 440.000 kn. Pretporez će biti obračunan u iznosu 40.000 kn. Zašto? Zato što je u prodajnoj vrijednosti 400.000 kn PDV sadržan u iznosu 80.000 kn. Pretporez 50% x 80.000 kn = 40.000 kn. Preostali iznos PDV-a pripisuje se porezno nepriznatom trošku nabave.

Troškovi automobila i porez na dobit

Do 31.12.2017.g. porezno su bili priznati troškovi osobnih automobila do visine 70% stvarno nastalih troškova. U prijevodu bi to značilo da su  npr. troškovi: amortizacije, goriva, održavanja automobila, operativnog leasinga i najma, u ukupnom godišnjem iznosu od 100.000 kn umanjivali osnovicu poreza na dobit za 70.000 kn, dok se na preostalih 30.000 kn obračunavao porez na dobit. Tako, ako je dobit prije poreza iznosila 300.000 kn, porez na dobit obračunavala se u primjeru na osnovicu od 330.000 kn (300.000 + 30.000).

 

Od 01.01.2018.g. porezno su priznati troškovi osobnih automobila od samo 50%. U prethodnom primjeru, kod obračuna poreza na dobit za 2018. godinu obračunali bi porez na osnovicu 350.000 kn (300.000 + 50.000). Znači, nepovoljnije nego do sada.

Ipak, ukoliko se obračunava plaća u naravi tada su svi troškovi vezani uz konkretno vozilo u potpunosti porezno priznati. O plaći u naravi pišemo niže u tekstu.

Kao i kod PDV-a, ukoliko nabavljate osobni automobil vrijednost veće od 400.000 kn, trošak nabave preko 400.000,00 kn u potpunosti je porezno nepriznat.

 

U poreznoj praksi često je isplativije skupe automobile (preko 400.000,00 kn) uzimati u najam od kupovanja.

 

Osobni automobili i plaća u naravi

Ukoliko djelatnik koristi vozilo i u privatne svrhe, tada se ta beneficija smatra plaćom u naravi i na nju se moraju obračunati sva davanja na plaću. Kako se izračunava plaća u naravi na mjesečnoj razini?

  1. a) ako je vozilo u vlasništvu društva ili obrta (uključuje financijski leasing) – u visini 1% troška nabave vozila;
  2. b) ako je vozilo u operativnom leasingu – u visini 20% rate leasinga. Dodatne usluge leasing kuće ne ulaze u obračun.
  3. c) u ostalim situacijama (u najmu) – prema prijeđenim kilometrima u privatne svrhe x 2,00 kn/km.

Od 01.01.2018.g. na dobiveni iznos obračunava se PDV po stopi 25%, ukoliko je poduzetnik imao pravo koristiti pretporez prilikom nabave vozila.

Primjer: djelatnik prima neto plaću u novcu od 5.000,00 kn. Koristi vozilo poslodavca 24h, trošak nabave vozila 100.000 kn. Vozilo je u financijskom leasingu.

Plaća u naravi à 100.000 kn x 1% = 1.000 kn + 25% PDV = 1.250 kn

Neto plaća = 5.000 kn + 1.250 kn = 6.250 kn. Na neto plaću se obračunavaju davanja na plaću.

Ukoliko je osobni automobil nabavljen u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017. na plaću u naravi se neće obračunavati PDV. Ukoliko je nabavljen prije 01.03.2012. i nakon 01.01.2018.g. na plaću u naravi će trebati obračunati PDV.

Kako je prije napomenuto, kada se obračunava plaća u naravi tada su svi troškovi vezani uz konkretno vozilo u potpunosti porezno priznati. Uz navedeno, djelatnik legalno koristi vozilo u privatne svrhe.

Radi se o staroj zakonskoj odredbi koju mali poduzetnici često ignoriraju jer može znatno povećati davanja prema državi. Sugeriramo da sa knjigovođom ili poreznim savjetnikom sagledate opcije i počnete obračunavati plaću u naravi, ukoliko se radi o osobnom vozilu koje se koristi i u privatne svrhe.

Odabir načina financiranja novog vozila može značajno utjecati na visinu plaće u naravi, a time i na davanja.

Kako uvođenje PDV-a na prodaju osobnih automobila utječe na poslovnu matematiku?

Naime, kada imat pravo na odbitak pretporeza kod nabave, uobičajeno to implicira da ćete kod prodaje morati obračunati PDV. Tako je i od 01.01.2018.g. s tim da obračunavate 25% PDV-a na tržišnu vrijednost vozila u trenutku prodaje (samo ako ste obveznici PDV-a). Ukoliko je automobil, nakon npr. pet godina upotrebe, prodan za pola nabavne vrijednosti, proizlazi da ste kod prodaje morali zaračunati PDV u iznosu pretporeza koji ste iskoristili prilikom nabave. Ipak, ušteda na pretporezu od goriva, održavanja i dr. ostaje.

Druga loša strana odbitka pretporeza jest obračun PDV-a na plaću u naravi. Plaća u naravi se, prema Zakonu o porezu na dohodak, mora obračunavati ukoliko zaposlenik službeni automobil koristi i u privatne svrhe. Ovdje matematika uštede na pretporezu u potpunosti pada.

 

Kako da vuk bude sit a koza cijela?

Ukoliko poduzetnik koristi vozilo u operativnom leasingu, tada nema prodaje vozila na kraju vijeka korištenja, pa nema niti oporezivanja prodaje PDV-om. U tom slučaju PDV će leasing kuća zaračunati slijedećem korisniku. Kod operativnog leasinga plaća u naravi se obračunava na 20% rate leasinga što je u pravilu znatno povoljnije nego obračunavanje iste kao 1% nabavne vrijednosti vozila (svaki mjesec), kod vozila financiranog financijskim leasingom ili kupljenog iz vlastitih sredstava. Metoda obračuna plaće u naravi značajno može utjecati na iznos PDV-a i davanja na plaću.

Kako su troškovi automobila u cijelosti priznati sa aspekta poreza na dobit, kada se za konkretno vozilo obračunava plaća u naravi, i ušteda na porezu na dobit može znatno ublažiti iznos ukupnih davanja državi.

 

Da li su ove porezne promjene dobra vijest?

Uvođenje pretporeza smanjiti će troškove korištenja osobnih automobila kod poduzetnika koji po prirodi posla imaju značajne troškove toga tipa. Ukoliko poslodavac daje vozni park na korištenje svojim djelatnicima u slobodno vrijeme, tada obračun plaće u naravi može biti bolan u poreznom smislu. Ovdje prije nabave treba razmisliti o poslovnoj strategiji u načinu kupnje voznog parka, vijeka korištenja i načina rješavanja starih vozila.

Svakako se savjetujte sa strukom prilikom planiranja nabave osobnih automobila.